Політика КонфіденційностіУ відповідності до умов Закону України «Про захист персональних даних», заповнивши реєстраційну форму, кожен учасник надає свою згоду на збір, обробку, використання та передачу третім особам його персональних даних, а також зображень, фото-, аудіо- та відеоматеріалу, записаного під час Заходу, для маркетингових цілей організаторів та/ або третіх осіб.

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) підтверджую свою згоду на обробку моїх персональних даних, які будуть внесені до бази персональних даних ГО "УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ" для підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної-правової та іншої інформації, внутрішніх документів організації, а також з метою забезпечення ефективної діяльності ГО "УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ".

Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про мене як Учасника Заходу, що організовується ГО "УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ".

Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мені відомо про включення інформації про мене до бази персональних даних ГО "УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ" з метою забезпечення її ефективної діяльності, про мої права, визначені Законом, та про передачу моїх даних колу осіб, визначених Законом.

Зобов’язуюсь повідомляти ГО "УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ" про зміну своїх персональних даних протягом 10 (десяти) днів з дати таких змін.